Avukat Aslıhan ŞAHİN, 2013 senesinde Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra 1 Nisan 1993 tarihinde Emekli Askeri Hakim Av. Abdurrahman ŞAHİN tarafından kurulmuş olan Şahinler Hukuk Bürosunda avukat olarak çalışmaya başlamıştır.

Bir meslek etiği olarak hukuk etiği de, temel bir değer olarak adaletle ilgilidir. Zira, hukukun nihai amacı adalet, hukuk uygulamasının nihai amacı adil sonuçlara ulaşmak ise (bunu desteklemek adına, duruşma salonların da tam da hakimlerin arkasında yer alan “adalet mülkün temelidir” ifadesine yer verilebilir), bu amacı sağlamak için, bu meslekle uğraşanların, yani kendisine hukukçu dediğimiz topluluğun, adil insanlardan oluşması gerekir.

Adil olma, hukukçu olmanın temel bir erdemi olarak ortaya konduktan sonra, yapılacak şeylerden ilki bir karakter erdemi olarak adil olmanın anlamını belirlemek, ardından da adil olmanın bütün hukukçulara yönelik olduğunu belirtmektir.

Hukukçuların adil olmaları gerekmektedir. Bu gereklilik hakimler söz konusu olduğunda tartışılmaz bir şekilde zorunluluk olarak ortaya konabilirken, avukatlar söz konusu olduğunda tartışmalı bir forma bürünebilmektedir. Şöyle ki, hakimlik ödevi, adaletin gerçekleşmesini sağlamak (veya önüne gelen uyuşmazlığı adil bir sonuca ulaşacak şekilde çözmek) olarak tanımlandığında, hakimlerin bu ödevlerini gerçekleştirmeleri için adil olmaları gerekliliği bir zorunluluk olarak ortaya konabilir. Avukatlar da ise, avukatlık ödevinin farklı şekilde tanımlanması, beraberinde, adil olma gerekliliğinin farklı şekilde dillendirilmesini getirmektedir. Esasen, hukuk etiği bakımından hakimler ve avukatların ayrı şekillerde değerlendirilmelerinin temel nedeni de, ödevlerinin farklılığından kaynaklanmaktadır.

Genellikle avukatların temel ödevi, yasalarla izin verilen çerçevesinde, müvekkillerinin çıkarlarını koruyup, savunmak olarak belirtilmektedir. Buradaki temel soru, avukatların bu ödevlerinin sınırlarının ne olduğudur. Belirtilen ifadeden hareket edildiğinde, avukatların müvekkilleriyle ilgili ödevlerini yasaların sınırladığı belirtilebilir. Bu sınırlamaların getirilmesinin temel nedeni de adaleti sağlamaktır. Dolayısıyla, avukatların, adil olmanın gerekleriyle bağdaşacak şekilde müvekkillerini temsil etmeleri gerektiği belirtilebilir. Bunun için de avukatların, dürüstlük, güvenilirlik, nesnel olma ve müvekkillerinin karşısında mesafeyi koruma gibi erdemleri geliştirmeleri gerektiği belirtilebilir.
 
  :
 
  İş hukuku - Galatasaray Üniversitesi   Enerji Hukuku ve Bilirkişilik- Türkiye Barolar Birliği
  Bedensel Zararlarda Tazminat Hesaplamaları
    Türkiye Barolar Birliği
  Elektrik Piyasalarına Giriş Eğitimi Sertifika Programı
  Enerji ve Tahkim Hukuku Sertifika Programı
    (Ankara Üniversitesi Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü)

 
  :
 
  AKUT Arama Kurtarma Derneği   Çandarlı Barınak Hayvanları Derneği

  Yurtdışında Gönüllü Çalışmalar

  Bana Hayat Ver Derneği